SISEKORRA EESKIRJAD

Aleksander on avalik toitlustus- ja meelelahutusasutus, kuhu on teretulnud kõik, kes järgivad meie sisekorda.

– Käesolev sisekord on vastavuses Tartu avaliku korra eeskirjaga tagamaks
külaliste turvalisust. See on kohustuslik kõigile majas viibijale.

– Ootame külastajatelt korrektsust ja viisakat käitumist.

– Alla 23 aastased külastajad ei pääse meie majja peale kella 19.00.

– Meil on keelatud müüa alla 18 aastastele külastajatele alkohoolseid jooke ja tubakatooteid.

– Töötajatel ja turvateenistusel on õigus kontrollida külastajate vanust, mille tõestamiseks tuleb esitada isikuttõendav dokument (pass, ID kaart, juhiload, üliõpilaspilet).

– Aleksandri külastaja riietus on korrektne ja viisakas – meeste lühikesed püksid, spordiriided, plätud jms ei ole korrektne riietus – administraatoril on õigus ebasobiva riietuse tõttu külastajat mitte Aleksandrisse lubada.

 

ALEKSANDRIS EI OLE LUBATUD:

– Siseneda relvaga või esemetega, mis võivad osutuda ohtlikeks külastajate ja töötajate elule ning tervisele sealhulgas laskemoon, lõhkeained. Hoiule ei võeta väärisesemeid, raha, külm- ja tulirelvi.

– Tuua endaga kaasa, tarvitada või müüa alkohoolseid jooke, toiduaineid, narkootikume või teisi uimastava toimega aineid

– Kaasa toodud alkohol kuulub konfiskeerimisele .

– Juhul kui Aleksandri personal tuvastab klientide poolt kaasa toodud alkoholi taara,
siis Aleksandril on õigus määrata sisekorra eeskirjade rikkumise eest trahv 30 €

– Aleksandrisse ei lubata ega teenindata isikuid, kes on ilmselges alkoholijoobes või
narkootiliste ainete mõju all.

– Loomadega sisenemine ei ole lubatud

– Garderoobis tagastatakse üleriided eelnevalt saadud numbri esitamisel. Numbri kaotamisel pöörduda Aleksandri administraatori poole.

– Aleksander ei vastuta garderoobis olevate riiete taskutesse jäetud esemete eest.

– Kaasa toodud isiklikke esemeid (mobiiltelefon, käekott jne) palume mitte jätta järelvalveta, nende eest me ei vastuta.

– Külastaja, kelle tegevuse tulemusena saab lõhutud või rikutud Aleksandri invertar (kaasa
arvatud lauanõud), on kohustatud hüvitama tema poolt tekitatud kahju täies ulatuses.

– Külastajal on õigus saada kõigi baaris ja saalis sooritatud ostude eest kassatšekk.

– Võimalike tekkivate probleemide, küsimuste ja ettepanekutega palun pöörduda
administraatori poole.

– Aleksandrisse on keelatud siseneda ebakorrektsetes- ja spordiriietes

– Aleksander jätab endale õiguse otsustada, keda lubada restorani, keda mitte

– Aleksandrist lahkudes, kaotab pilet kehtivuse

– Aleksander ei vastuta klientide eest peale nende restoranist lahkumist
————————————————————————————————————-

NB! Sisenedes Aleksandri ruumidesse annab klient automaatselt nõusoleku
sisekorra eeskirjade täitmiseks ja nendest kinnipidamiseks.
Meil on õigus kontrollida ülaltoodud nõetest kinnipidamist ning nende eiramise korral keelduda sisekorda rikkunud külastajat teenindamast ja paluda tal lahkuda meie majast.